top of page
thumbnail_image001.jpg

Vi hjelper hverandre

 

LMKK´s visjon er å bidra til at seriøse organisasjoner som hjelper mennesker med spesielle behov skal få vår økonomiske støtte der det er mulig.

Organisasjoner som mottar vår støtte skal bidra til at hverdagen blir bedre, samt at forskning muliggjør økt livskvalitet for enkeltpersonene.

LMKK ønsker på best mulig måte å fremme kunstnere med et ønske om å bidra til disse organisasjonene.

LMKK har et samarbeidsprosjekt med Prematur Foreningen og Elpis, kunstnere og andre samarbeidspartnere.

Ved salg av kunst og utvalgte kvalitetsprodukter går en del av inntektene til foreningen, samt at kunstnere får betalt for sitt arbeid.

LMKK ønsker at Prematur Foreningen og Elpis viderefører det viktige arbeidet de gjør innen veiledning, informasjon og forskning.

 

LMKK formidler kunst og kvalitetsprodukter til medlemmer av foreningene og andre interesserte.

Din smak av kunst er avgjørende, ikke navnet på kunstneren. Er kunsten etter din smak til riktig pris og i tillegg støter du en organisasjon som hjelper sine medlemmer.

 

Våre kunstnere har sterk lidenskap for sitt arbeide og kvaliteten blir derfor høy. Kunstnerne er dedikerte i sitt arbeid og støtter foreningene med å gi en del av sine inntekter.

 

Kunstnerne som er med i dugnaden her positive innstilling til sine medmennesker og høye krav til seg selv og ønsker å hjelpe andre.

 

Husk at vi ikke er en profitt bedrift. Derfor arbeider vi på dugnad for at vi skal tilbakeføre midler til våre partnere.

 

Gave til deg, familien, venner og til ansatt i den bedriften du jobber.

 

Med vennlig hilsen

Oss i LMKK.

bottom of page