top of page

ELPIS’ visjon er et samfunn der ingen strever med selvmordstanker alene.

Vi arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger.

ELPIS arbeider mot visjonen ved å fremme allmennbefolkningens engasjement, forståelse og ferdigheter innen selvmordsforebygging.

Vi identifiserer og retter fokus på sentrale problemstillinger innen selvmordsforebygging blant allmennbefolkningen, altså situasjonen utenfor spesialisthelsetjenesten.

Vi samarbeider med andre organisasjoner og individer som bidrar til selvmordsforebyggende arbeid.

Vi bidrar til evidens- og kunnskapsbasert folkeopplysning om selvmordsforebygging. Arbeidet inkludere utvikling og distribusjon av informasjonsmateriell, verktøy, lærdom og god praksis.

Vi holder for eksempel forelesninger og workshops samt åpne kurs i selvmordsforebygging der enkeltindivider kan melde seg på.

https://elpis.no/

Skjermbilde 2021-06-16 kl. 12.08.22.png
bottom of page